Mitsinbo

Hiển thị:
43.000VNĐ 63.000VNĐ

Kiểu bóng: H3Hiệu điện thế: 12VCông suất: 80WBóng đèn xe hơi MITSINBO được sản xuất tại Hàn Quốc với công nghệ tiên tiến. Bóng đèn có chất lượng cao, tuổi thọ lâu dài, ánh sáng mạnh, đạt nhiều tiêu chuẩn khắc khe trên thế giới.Thiết kế sợi đốt chất lượng cao để giảm thiểu việc bảo trì thay thế trong quá trình sử dụng. Với bóng đèn&nb..

65.000VNĐ 85.000VNĐ

Kiểu bóng: H4Hiệu điện thế: 12VCông suất: 60/55WBóng đèn xe hơi MITSINBO được sản xuất tại Hàn Quốc với công nghệ tiên tiến. Bóng đèn có chất lượng cao, tuổi thọ lâu dài, ánh sáng mạnh, đạt nhiều tiêu chuẩn khắc khe trên thế giới.Thiết kế sợi đốt chất lượng cao để giảm thiểu việc bảo trì thay thế trong quá trình sử dụng. Với bóng đèn..

42.000VNĐ 69.000VNĐ

Kiểu bóng: H1Hiệu điện thế: 12VCông suất: 55WThiết kế sợi đốt chất lượng cao để giảm thiểu việc bảo trì thay thế trong quá trình sử dụng. Với bóng đèn MITSINBO, số lần thay đèn giảm đi đáng kể và giúp loại đèn này trở thành lựa chọn lý tưởng cho xe hơi, xe khách, xe tải điện áp cao. Sợi đốt chất lượng cao đảm bảo độ sáng mạnh, x..

43.000VNĐ 69.000VNĐ

Kiểu bóng: H1Hiệu điện thế: 12VCông suất: 80WBóng đèn xe hơi MITSINBO được sản xuất tại Hàn Quốc với công nghệ tiên tiến. Bóng đèn có chất lượng cao, tuổi thọ lâu dài, ánh sáng mạnh, đạt nhiều tiêu chuẩn khắc khe trên thế giới.Thiết kế sợi đốt chất lượng cao để giảm thiểu việc bảo trì thay thế trong quá trình sử dụng. Với bóng đèn&nb..

46.000VNĐ 69.000VNĐ

Kiểu bóng: H1Hiệu điện thế: 24VCông suất: 100WBóng đèn xe hơi MITSINBO được sản xuất tại Hàn Quốc với công nghệ tiên tiến. Bóng đèn có chất lượng cao, tuổi thọ lâu dài, ánh sáng mạnh, đạt nhiều tiêu chuẩn khắc khe trên thế giới.Thiết kế sợi đốt chất lượng cao để giảm thiểu việc bảo trì thay thế trong quá trình sử dụng. Với bóng đèn&n..

45.000VNĐ 69.000VNĐ

Kiểu bóng: H1Hiệu điện thế: 24VCông suất: 70WBóng đèn xe hơi MITSINBO được sản xuất tại Hàn Quốc với công nghệ tiên tiến. Bóng đèn có chất lượng cao, tuổi thọ lâu dài, ánh sáng mạnh, đạt nhiều tiêu chuẩn khắc khe trên thế giới.Thiết kế sợi đốt chất lượng cao để giảm thiểu việc bảo trì thay thế trong quá trình sử dụng. Với bóng đèn&nb..

42.000VNĐ 69.000VNĐ

Kiểu bóng: H3Hiệu điện thế: 12VCông suất: 55WBóng đèn xe hơi MITSINBO được sản xuất tại Hàn Quốc với công nghệ tiên tiến. Bóng đèn có chất lượng cao, tuổi thọ lâu dài, ánh sáng mạnh, đạt nhiều tiêu chuẩn khắc khe trên thế giới.Thiết kế sợi đốt chất lượng cao để giảm thiểu việc bảo trì thay thế trong quá trình sử dụng. Với bóng đèn&nb..

46.000VNĐ 69.000VNĐ

Kiểu bóng: H3Hiệu điện thế: 24VCông suất: 100WBóng đèn xe hơi MITSINBO được sản xuất tại Hàn Quốc với công nghệ tiên tiến. Bóng đèn có chất lượng cao, tuổi thọ lâu dài, ánh sáng mạnh, đạt nhiều tiêu chuẩn khắc khe trên thế giới.Thiết kế sợi đốt chất lượng cao để giảm thiểu việc bảo trì thay thế trong quá trình sử dụng. Với bóng đèn&n..

45.000VNĐ 69.000VNĐ

Kiểu bóng: H3Hiệu điện thế: 24VCông suất: 70WBóng đèn xe hơi MITSINBO được sản xuất tại Hàn Quốc với công nghệ tiên tiến. Bóng đèn có chất lượng cao, tuổi thọ lâu dài, ánh sáng mạnh, đạt nhiều tiêu chuẩn khắc khe trên thế giới.Thiết kế sợi đốt chất lượng cao để giảm thiểu việc bảo trì thay thế trong quá trình sử dụng. Với bóng đèn&nb..

67.000VNĐ 79.000VNĐ

Kiểu bóng: H4Hiệu điện thế: 12VCông suất: 100/90WBóng đèn xe hơi MITSINBO được sản xuất tại Hàn Quốc với công nghệ tiên tiến. Bóng đèn có chất lượng cao, tuổi thọ lâu dài, ánh sáng mạnh, đạt nhiều tiêu chuẩn khắc khe trên thế giới.Thiết kế sợi đốt chất lượng cao để giảm thiểu việc bảo trì thay thế trong quá trình sử dụng. Với bóng đè..

73.000VNĐ 89.000VNĐ

Kiểu bóng: H4Hiệu điện thế: 24VCông suất: 100/90WBóng đèn xe hơi MITSINBO được sản xuất tại Hàn Quốc với công nghệ tiên tiến. Bóng đèn có chất lượng cao, tuổi thọ lâu dài, ánh sáng mạnh, đạt nhiều tiêu chuẩn khắc khe trên thế giới.Thiết kế sợi đốt chất lượng cao để giảm thiểu việc bảo trì thay thế trong quá trình sử dụng. Với bóng đè..

70.000VNĐ 89.000VNĐ

Kiểu bóng: H4Hiệu điện thế: 24VCông suất: 75/70WBóng đèn xe hơi MITSINBO được sản xuất tại Hàn Quốc với công nghệ tiên tiến. Bóng đèn có chất lượng cao, tuổi thọ lâu dài, ánh sáng mạnh, đạt nhiều tiêu chuẩn khắc khe trên thế giới.Thiết kế sợi đốt chất lượng cao để giảm thiểu việc bảo trì thay thế trong quá trình sử dụng. Với bóng đèn..

67.000VNĐ 79.000VNĐ

Kiểu bóng: H7Hiệu điện thế: 12VCông suất: 100WBóng đèn xe hơi MITSINBO được sản xuất tại Hàn Quốc với công nghệ tiên tiến. Bóng đèn có chất lượng cao, tuổi thọ lâu dài, ánh sáng mạnh, đạt nhiều tiêu chuẩn khắc khe trên thế giới.Thiết kế sợi đốt chất lượng cao để giảm thiểu việc bảo trì thay thế trong quá trình sử dụng. Với bóng đèn&n..

65.000VNĐ 79.000VNĐ

Kiểu bóng: H7Hiệu điện thế: 12VCông suất: 55WBóng đèn xe hơi MITSINBO được sản xuất tại Hàn Quốc với công nghệ tiên tiến. Bóng đèn có chất lượng cao, tuổi thọ lâu dài, ánh sáng mạnh, đạt nhiều tiêu chuẩn khắc khe trên thế giới.Thiết kế sợi đốt chất lượng cao để giảm thiểu việc bảo trì thay thế trong quá trình sử dụng. Với bóng đèn&nb..

73.000VNĐ 89.000VNĐ

Kiểu bóng: H7Hiệu điện thế: 24VCông suất: 100WBóng đèn xe hơi MITSINBO được sản xuất tại Hàn Quốc với công nghệ tiên tiến. Bóng đèn có chất lượng cao, tuổi thọ lâu dài, ánh sáng mạnh, đạt nhiều tiêu chuẩn khắc khe trên thế giới.Thiết kế sợi đốt chất lượng cao để giảm thiểu việc bảo trì thay thế trong quá trình sử dụng. Với bóng đèn&n..

70.000VNĐ 89.000VNĐ

Kiểu bóng: H7Hiệu điện thế: 24VCông suất: 70WBóng đèn xe hơi MITSINBO được sản xuất tại Hàn Quốc với công nghệ tiên tiến. Bóng đèn có chất lượng cao, tuổi thọ lâu dài, ánh sáng mạnh, đạt nhiều tiêu chuẩn khắc khe trên thế giới.Thiết kế sợi đốt chất lượng cao để giảm thiểu việc bảo trì thay thế trong quá trình sử dụng. Với bóng đèn&nb..

Hiển thị 1 đến 16 trong tổng số 16 (1 Trang)